iki_sauna   iki_finlandiki englishiki swedeniki germaniki_russian
iki_homepage IKI Wood burning stoves electric sauna heaters iki_tent_sauna iki_contact iki_company
  Original IKI Design IKI Accessories Control units Instructions
design sauna heater
spacer
 

Intruktioner för elektriska bastuaggregat

Före du badar första gången, värm upp aggregatet en gång för att bränna bort skyddande ämnen, oljor etc. Kom ihåg att vädra basturummet omsorgsfullt efter detta.
Uppvärmningstiden är ungefär 45-70 minuter beroende på storleken och ventilationen av basturummet.

Då man slår vatten på aggregatet, stiger temperaturen och luftfuktigheten i bastun. Toppen av aggregatet ger en kraftig värme, medan sidorna skapar en mildare ånga.
Bastutemperaturen ställs in på styrenheten. Den rekommenderade temperaturen för en bastu med ett IKI –aggregat är 50-70 grader.

Underhåll
På grund av stora värmeväxlingar, vittrar bastustenarna småningom sönder med tiden. Observera i synnerhet det gradvisa sjunkandet av stenarna då de sätter sig med tiden. Kontrollera att motstånden inte blir synliga med tiden. Stenarna sätter sig kraftigast under de två första månaderna efter stapling. Stapla om stenarna minst en gång per år, eller t.o.m. oftare om bastun används mycket. Rengör på samma gång aggregatbottnet från alla stenrester och allt damm, samt byt ut alla söndervittrade eller trasiga stenar mot nya. Genom dessa åtgärder värms aggregatet upp optimalt, och risken för överhettning undviks.

 

  Original Sauna heaters IKI Design sauna heaters Sauna control units
 
 

Model table | Pelar-IKI

    Bastustorlek Höjd Diameter Max stenmängd  
  Pelar-IKI 4,5 kW 3-6 m³ 120 cm 26 cm 80 kg  
  Pelar-IKI 6 kW 5-9 m³ 140 cm 26 cm 100 kg  
  Pelar-IKI 7,5 kW 7-12 m³ 105 cm 34 cm 140 kg  
  Pelar-IKI 9 kW 8-16 m³ 120 cm 34 cm 150 kg  
  Pelar-IKI 10 kW 10-18 m³ 125 cm 34 cm 170 kg  
  Pelar-IKI 12 kW 14-24 m³ 140 cm 34 cm 180 kg  
  Pelar-IKI 15 kW 16-26 m³ 125 cm 42 cm 250 kg  
  Pelar-IKI 18 kW 18-28 m³ 140 cm 42 cm 280 kg  
  Pelar-IKI 20 kW 18-32 m³ 130 cm 54 cm 380 kg  
  Pelar-IKI 24 kW 22-36 m³ 145 cm 54 cm 420 kg  
  Pelar-IKI 30 kW 26-44 m³ 125 cm 64 cm 500 kg  
             

Model table | Hörn och Vägg IKI

    Bastustorlek Höjd Radie Max stenmängd  
  Hörn-IKI 6 kW 5-9 m³ 140 cm 30 cm 80 kg  
  Vägg-IKI 6 kW 5-9 m³ 140 cm 39/23 cm* 80 kg  
  Hörn-IKI 9 kW 8-16 m³ 130 cm 38 cm 140 kg  
  Vägg-IKI 9 kW 8-16 m³ 130 cm 47/27 cm* 140 kg  
             
*Bredd / djup

Model table | Monolith

    Bastustorlek Höjd Diameter Max stenmängd  
  Monolith 6,9 kW 7-12 m³ 132 cm 30 cm 120 kg  
  Monolith 9 kW 9-16 m³ 132 cm 30 cm 120 kg  
  Monolith 13,8 kW 15-25 m³ 132 cm 42 cm 220 kg  
  Monolith 15,9 kW 16-26 m³ 132 cm 42 cm 220 kg  
  Monolith 18 kW 18-28 m³ 132 cm 42 cm 220 kg  
 

 


 

 

Intruktioner för Pelar aggregat:

heater instructionsIKI-elaggregat med fast styrenhet (4,5-10kW)

heater instructionsIKI-elaggregat med Separat styrenhet (4,5-12 kW)

heater instructionsIKI-elaggregat med Separat styrenhet (15-30 kW)

icon Installation instructions with Finlandia control unit (4,5-10 kW)

 

Intruktioner för Hörn och Vägg aggregat:

heater instructionsHörn-IKI och Vägg-IKI Elaggregat med fast styrenhet (6-9 kW)

heater instructionsHörn-IKI och Vägg-IKI Elaggregat med separat styrenhet (6-9 kW)

 

Intruktioner för Monolith aggregat:

heater instructionsMonolith elaggregat med Separat styrenhet (6,9-18 kW)

 

 

 

 

 

iki_madeinfinland     ikifacebook iki_instagram iki_twitter iki_pinterest
Copyright © IKI-Kiuas Ltd.| Hakaniemenkatu 11, FI-00530 Helsinki, Finland | e-mail: ikikiuas@ikikiuas.fi